Motywacje kobiet do samozatrudnienia

Różne są motywacje kobiet do pracy na własny rachunek. Część kobiet podejmuje takie decyzje z konieczności, bo nie widzi innych możliwości zarabiania na życie, część zaś decyduje się na samozatrudnienie z wyboru, bowiem własna firma to niezależność i  samodzielność w podejmowaniu decyzji, swoboda wyznaczania celów i realizowania ich w trosce o własne interesy. Własna firma to także korzyści finansowe – wyższe zarobki, niezależność finansowa i dobrobyt.

Istotnymi powodami do posiadania własnej firmy są także większe niż w przypadku pracy najemnej możliwości rozwoju zawodowego, wcielania w życie własnych pomysłów, samorealizacji oraz szansa na ciekawą pracę i satysfakcję z niej. Robiąc to, co naprawdę lubimy, mamy możliwość realizowania własnych marzeń i pasji.

Powodem do założenia własnej firmy mogą być też negatywne doświadczenia z pracy na etacie, takie jak niskie zarobki, złe traktowanie przez przełożonych, nieuczciwość ze strony pracodawców przejawiająca się opóźnieniami w wypłacaniu wynagrodzenia.

Inne motywy to korzystny i nienormowany czas pracy – swoboda zarządzania sobą w czasie i łatwiejsze godzenie ról rodzinnych z zawodowymi, możliwość dawania pracy innym. Najrzadziej deklarowane przez kobiety w badaniach motywy do prowadzenia własnej firmy to społeczny prestiż tej formy aktywności zawodowej i duża, większa niż w przypadku pracy w charakterze pracownika najemnego, pewność zatrudnienia.

Podsumowując, główne motywacje kobiet do samozatrudnienia to ucieczka przed dyskryminacją na rynku pracy i w dostępie do stanowisk kierowniczych, dążenie do niezależności finansowej i dobrego spożytkowania posiadanych talentów i umiejętności, których nie można w pełni rozwinąć pracując na etacie.

 

Ewa Lisowska, Ekspertka kampanii „Kobieta w  świecie finansów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.